Mobiclaim en KPN sluiten tegemoetkomingsregeling

17 mei 2021

Mobiclaim heeft met KPN overeenstemming bereikt over een tegemoetkomingsregeling voor consumenten met een abonnement waarbij een telefoontoestel als onderdeel van een ‘all-in’ abonnement werd verstrekt. Het grootste deel van de claims is reeds afgewikkeld. Deelnemers die nog geen bericht hebben ontvangen over de afhandeling van hun claim kunnen dit binnen enkele weken verwachten.

Aanmelden voor de regeling is niet meer mogelijk. Ten aanzien van mensen die zich niet uiterlijk 18 juni 2020 hadden aangemeld of zich helemaal nog niet hebben aangemeld, geldt dat de kans dat hun claims verjaard zijn zo groot is dat zij buiten de tegemoetkomingsregeling vallen.

Mobiclaim is met KPN in gesprek gegaan over een tegemoetkoming voor leden van haar achterban naar aanleiding van twee uitspraken van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2014 en 2016 dat op overeenkomsten waarbij mobiele telefoons als onderdeel van een ‘all-in’ abonnement werden aangeboden de regels van koop op afbetaling en consumentenkrediet van toepassing waren.