Mobiclaim en T-Mobile starten afhandeling telefoonclaim

27 november 2022

Mobiclaim heeft met T-Mobile overeenstemming bereikt over de details van de tegemoetkomingsregeling voor consumenten waarbij de prijs van het toestel niet afzonderlijk vermeld stond. Dat betekent dat overgegaan kan worden tot afhandeling van de claims. Aanmelding voor de regeling is niet meer mogelijk. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en uitleg over de regeling.

Veelgestelde vragen

Op basis waarvan komt een deelnemer aan de telefoonclaim in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Hierbij wordt gekeken naar de periode waarin het abonnement werd afgenomen en naar specifieke kenmerken van dat abonnement. Relevant zijn daarbij bijvoorbeeld of het een consumentenabonnement betrof en of er wel een toestel bij het abonnement werd geleverd.

Hoe hoog is de tegemoetkoming die deelnemers ontvangen?

Daar valt in zijn algemeenheid niets over te zeggen. Of en hoeveel consumenten terugkrijgen, hangt onder andere af van het abonnement.

Hoe ziet het proces van de afwikkeling eruit?

Hier zijn passende afspraken over gemaakt. Deelnemers krijgen van Mobiclaim instructies voor de afwikkeling. Tot ze deze instructies ontvangen, hoeven zij niets te doen.

Kunnen mensen nog meedoen aan de claim?

Nee, dit is niet meer mogelijk. De regeling geldt alleen voor consumenten die zich uiterlijk 18 juni 2020 bij Mobiclaim hebben aangemeld. Eventuele claims van consumenten die tot nog toe geen actie hebben ondernomen vallen buiten de tegemoetkomingsregeling.