Mobiclaim en Vodafone sluiten tegemoetkomingsregeling

7 mei 2021

Mobiclaim heeft met Vodafone overeenstemming bereikt over een tegemoetkomingsregeling voor ca. 5.500 consumenten met een abonnement waarbij een 'gratis' telefoontoestel werd verstrekt. Dat betekent dat overgegaan kan worden tot afhandeling van de claims. Deelnemers aan de telefoonclaim ontvangen persoonlijk bericht over de afhandeling. Aanmelden voor de regeling is niet meer mogelijk.

Mobiclaim was sinds 2020 met Vodafone in gesprek over een tegemoetkoming voor leden van haar achterban naar aanleiding van twee uitspraken van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2014 en 2016 dat op abonnementen waarbij mobiele telefoons als ‘gratis’ werden aangeboden de regels van koop op afbetaling en consumentenkrediet van toepassing waren.

Veelgestelde vragen

Op basis waarvan komt een deelnemer aan de telefoonclaim in aanmerking voor een tegemoetkoming?
Hierbij wordt gekeken naar de periode waarin het abonnement werd afgenomen en naar specifieke kenmerken van dat abonnement. Relevant zijn daarbij bijvoorbeeld of het een consumentenabonnement betrof en of er wel een toestel bij het abonnement werd geleverd.
Hoe hoog is de tegemoetkoming die deelnemers ontvangen?
Daar valt in zijn algemeenheid niets over te zeggen. Of en hoeveel consumenten terugkrijgen, hangt onder andere af van het abonnement.
Hoe ziet het proces van de afwikkeling eruit?
Deelnemers krijgen van Mobiclaim instructies voor de afwikkeling. Tot ze deze instructies ontvangen, hoeven zij niets te doen.
Kunnen mensen nog meedoen aan de claim?
Nee, dit is niet meer mogelijk. Ten aanzien van mensen die zich niet uiterlijk 18 juni 2020 hadden aangemeld of zich helemaal nog niet hebben aangemeld, geldt dat de kans dat hun claims verjaard zijn zo groot is dat zij buiten de tegemoetkomingsregeling vallen.
Kunnen consumenten die zich niet hebben aangemeld dit elders nog doen? Of op een andere manier nog stappen ondernemen tegen Vodafone?
Mobiclaim heeft met deze regeling het vraagstuk rondom ‘gratis’ mobieltjes opgelost voor consumenten die zich tijdig bij haar hebben aangemeld. . De kans dat de claim is verjaard, is inmiddels zo groot dat Mobiclaim ermee heeft ingestemd dat aan klanten die zich na 18 juni 2020 nog steeds niet hadden aangemeld of zich helemaal nog niet hebben aangemeld geen tegemoetkoming hoeft te worden betaald.